do góry
więcej
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa logo

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, jako jedna z największych spośród 16 Izb Okręgowych funkcjonuje od 2002r. i zrzesza aktualnie ponad 11 tys. członków pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, czyli wykonuje zawód zaufania publicznego. MOIIB prowadzi działalność w zakresie: sprawowania nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniu zawodu przez członków izby, reprezentowania i ochrony interesów zawodowych swoich członków, nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, nadawaniu i pozbawianiu uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, współdziałania z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izby, opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa, organizowania i prowadzenia działań samopomocowych, współpracy z Oddziałami Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych przy organizacji konferencji i szkoleń, współpracy z Małopolska Okręgową Izba Inżynierów Architektów oraz izbami budownictwa w ramach Grupy Wyszehradzkiej, wydawania własnego Biuletynu Informacyjnego ” Budowlani”, organizacji imprez sportowych pełniących ważną rolę integracyjna.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.