do góry
więcej

About Us

The goals of Intelligent Lighting Systems Cluster are:

  • Facilitation of technology transfer from research Institutions to cluster members form research institution to cluster members, between cluster members and from cluster members to the market,
  • Creation and promotion of sector standards and good practices,
  • Integration of the lighting society and matchmaking,
  • Commerciallisation of new technological solutions,
  • Internationalisation projects

test 

test 

Klaster to

31
19
6
7
31

Przedsiębiorstwa oświetleniowe

19

Firm powiązanych

z branżą oświetleniową

6

Jednostek

badawczo-rozwojowych

7

Instytucji otoczenia biznesu 

Ministerstwo Gospodarki w roku 2015 wprowadziło do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązania z obszaru techniki świetlnej w KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo, oraz w KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
W ślad za tym w kolejnym roku tj. 2016 został zawiązany na terenie Polski pierwszy Klaster oświetleniowy zrzeszający przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży oświetleniowej pod nazwą „KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA”,

Działamy w obrębie

branży oświetleniowej

i w jej otoczeniu

1
2
3
4
5
transferu technologii pomiędzy członkami klastra
transferu technologii z jednostek naukowych do członków klastra,
tematycznych szkoleń z zakresu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych
reprezentowanie członków Klastra na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych zarówno w kraju jak i poza granicami,
integracji członków Klastra z biurami projektowymi, inwestorami, wykonawcami, jednostkami oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie otoczenia biznesu

W późniejszym okresie tj. 27 kwietnia 2017 roku, Koordynatorem Klastra Inteligentnego Oświetlenia została powołana przez 16-cie działających aktywnie w branży oświetleniowej przedsiębiorstw: (AQFORM, ATM LIGHTING, BRITOP LIGHTING, CORA, ELGIS GARBATKA, FAROFORM, KANLUX, KINNA PRODUCTION, RABBIT, ROSA, SPOT LIGHT, SKOFF, TM TECHNOLOGIE, WOJNAROWSCY, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Agencja Soma), Spółka pod nazwą KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA Sp. z o.o.

W ostatnim okresie w strukturze Klastra pojawiły kolejne dynamicznie rozwijające się polskie firmy: Ledolux Poland, Hybryd, Luxon LED, Central Point, PRE BIEL Edward Biel, TIM S.A., EL-WLOD, F&F Filipowski, NC.ART, MICOLED, ZUT, MAXLIGHT, Artur Hampel Design, Enterprise Advisors Polska, Optimal Balance, Arrow Electronics Polska, ELIT S.A., ACTE, HSK Ledy, BEMKO oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych CEZOS, GREENLUX, Electreecity, Melior Group, LED Labs, Pollight i WDR Elektro, RGB Pro, Greenie Polska, LEDIN, GL Optic Polska, Lumi Team.

Patronat honorowy

SEP-BBJ -Biuro Badawcze ds. Jakości, Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wschodni Klaster Budowlany i Politechnika Krakowska, ZETOM, BTM Innovations, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Naszym priorytetem jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego intensyfikacji wzajemnych relacji i powiązań, które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej. Ponadto celem jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz członków Klastra

 

Klaster ma charakter otwarty, a członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra oraz Kodeks Etyczny Klastra i uzyska aprobatę Zarządu Klastra.

Żywimy głęboką nadzieję że rozpoczęte przez kilkunastu przedstawicieli branży oświetleniowej działanie, będzie intensywnie popularyzowane w kolejnych latach integrując działania i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, jednostkami naukowymi i samorządowymi, oraz osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu branży oświetleniowej. Tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu z biurem Klastra, oraz czynnego udziału w przedsięwzięciu.